Escriba usuario y password

Usuario
Password


Miguel Ángel Cabellos Espiérrez

Presentació de l´autor

Càtedra de Cultura Jurídica

Llicenciat i Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona. Va realitzar la seva tesi a l’entorn de la relació entre la regulació dels drets dels ciutadans i la distribució de competències, investigant sobre aquest tema al Max Planck Institut de dret internacional i dret públic comparat de Heidelberg (Alemanya). Des de l’any 2000 és professor a la Universitat de Girona, on actualment és professor titular de dret constitucional. A més, entre els anys 2005 i 2010 va ser responsable de l'Àrea de Recerca de l'Institut d'Estudis Autonòmics de la Generalitat de Catalunya, centre de recerca dedicat a l'estudi de les autonomies territorials i el federalisme. Els seus àmbits d'investigació se centren sobretot en el dret autonòmic i en el federalisme comparat, i dintre d'aquests àmbits especialment en l’estudi dels mecanismes de distribució competencial, de l'organització del Poder Judicial en els estats compostos i de la incidència de l'estructura composta de l'Estat en la regulació dels drets, àmbits en els que ha publicat nombrosos treballs.

© Publicaciones Técnicas 2013 | Aviso legal | Créditos