Escriba usuario y password

Usuario
Password


Agustí Bosch Gardella

Presentació de l´autor

Càtedra de Cultura Jurídica

Agustí Bosch Gardella és professor titular de Ciència Política en la Universitat de Girona des de 2009. Anteriorment ho va ser a la Universitat Autònoma de Barcelona (1993-2009). Les seves principals línies de recerca són el comportament electoral i el sistema electoral. Ha participat en diversos projectes de recerca competitiva d’àmbit nacional i internacional i ha sigut membre de la Comissió d’experts per a la redacció de la llei electoral de Catalunya. És autor o coautor d’una vintena d’articles i llibres acadèmics entre els que destaquen els següents: Comportamiento político y electoral (2004), Funciones de popularidad: estado de la cuestión y principales debates (1999), Sistemas electorales y gobierno representativo (1997).


© Publicaciones Técnicas 2013 | Aviso legal | Créditos