Escriba usuario y password

Usuario
Password


Luis Martí Mingarro

Presentació de l´autor

President de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados

Luis Martí Mingarro és advocat des de 1958. Va ser membre de l’òrgan arbitral de la Banca espanyola (DIRIBAN). Va ser degà de la Junta de Govern de l’Ilustre Colegio de Abogados de Madrid i secretari general del Consejo General de la Abogacía Española. També va ser part de la representació d’Espanya al Consell dels Col·legis d’Advocats de la CEE, des del 1979 al 1993; y president de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, des de 1993. És membre de la Corte de Arbitraje de Madrid i àrbitre del Comité de Arbitraje de MERCOSUR per a la solució de controvèrsies. També ha sigut àrbitre ad hoc en arbitratges de la CCI de Paris. És catedràtic d’Hisenda i Comptabilitat Públiques en situació d’excedència i vocal permanent de la Comissió General de Codificació. És acadèmic numerari de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (2001) i membre de nombroses institucions científiques espanyoles i estrangeres, entre d’altres: membre de la International Fiscal Association (1970); membre del Institut Internacional de Finances Públiques (1971); miembro de la Academia Tiberina de Roma (1994); membre honorari del Colegio de Abogados de Lima (1995). Està en possessió de nombroses condecoracions espanyoles i estrangeres, entre d’altres: Gran Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort; Caballero de la Legión de Honor (França); Gran Oficial de la Orden de Mayo (Argentina); Gran Cruz de la Orden Francisco de Miranda (Veneçuela); Orden Nacional del Mérito en la Orden de Gran Cruz, Paraguai; Gran Oficial de la Orden de Bernardo O’Higgins (Xile); Orden Amador Guerrero (Panamà); Orden Mérito Ecuador; Orden de Río Branco (Brasil); medalla presidencial de Guatemala; Gran Cruz de la Orden de la Democracia (Colòmbia); doctor honoris causa de la Universidad Complutense de Madrid (2000) o premio Scevola 2004.

Vídeo conferencia
© Publicaciones Técnicas 2013 | Aviso legal | Créditos