Escriba usuario y password

Usuario
Password


Víctor Moreno Catena

Presentació de l´autor

Universidad Carlos III de Madrid

Víctor Moreno Catena és advocat i catedràtic de Dret processal de la Universidad Carlos III de Madrid. Dirigeix el Màster l’Exercici de l’Advocacia, així com l’Institut Alonso Martínez de Justícia i Litigació de la mateixa universitat. És secretari general de la Xarxa Iberoamericana de Cooperació Jurídica Internacional (IberRed). Tanmateix, és membre de la Secció Especial de la Comissió General de Codificació per redactar la nova Llei de Enjudiciament Criminal i ha sigut part de la Comissió que ha elaborat l’Estudi i Preparació del Llibre Blanc de la Justícia de Galícia (2008-2009). És membre de l’Institut Iberoamericà de Dret processal, de l’Institut Panamericà de Dret Processal i de la Fundació Espanyola de Dret processal. També és autor de nombrosos estudis i monografies sobre diferents qüestions del Dret processal i ha col·laborat en vàries obres col·lectives. De tota la seva obra, se’n pot destacar El proceso penal abreviado (Tirant lo Blanch, 2004) i La cooperación judicial en materia penal (Tirant lo Blanch, 2000) així com, una obra sobre l’aplicació pràctica de la Llei de Enjudiciament Civil (Tecnos, 2005); ha dirigit els Esquemes de Dret processal (Organizació Judicial, Procés Civil, Procés Penal, Procés Laboral, Procés Contenciós-administratiu; Tirant lo Blanch 2005-2008). També és coautor dels manuals Introducción al Derecho procesal i Derecho procesal civil y Derecho procesal penal, reeditats a l’any 2008.

Vídeo conferencia
© Publicaciones Técnicas 2013 | Aviso legal | Créditos