Escriba usuario y password

Usuario
Password


Enrique Hernández Pérez

Presentació de l´autor

Director Corporatiu de Serveis Jurídics de Repsol S.A.
Es va llicenciar en Dret per la Universitat de València a l’any 1984. És advocat de l'Estat des de 1989; i actualment, en excedència des de 2001. Pertany a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Madrid. Ha exercit els càrrecs següents: advocat de l'Estat-cap de la Delegació Especial de l'AEAT a Catalunya (1995-1997); subdirector general d'Assumptes Consultius i Contenciosos de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (1997); director del Servei Jurídic de l’Agència Estatal d'Administració Tributària del Ministeri d'Economia i Hisenda (1997-2001); secretari general i del Consell de la Societat Estatal Participacions Industrials (SEPI) del Ministeri d'Hisenda (2001-2005) i responsable en aquest període dels assumptes legals relatius als processos de privatització i sanejament de les empreses estatals del grup esmentat. És director corporatiu de Serveis Jurídics de Repsol, S.A. des de 2005. Ha estat conseller de les societats Xarxa Elèctrica d'Espanya (REE) i d’Expasa Agricultura i Ramaderia, S.A.

Vídeo conferencia© Publicaciones Técnicas 2013 | Aviso legal | Créditos